Створення: 13.11.2018

Повідомлення про про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій – 12/11/2018

У зв’язку iз отриманням 12.11.2018 вiд депозитарiю реєстру власникiв IЦП емiтенту стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй товариства: пакет акцiй першої фiзичної особи зменшився шляхом прямого вiдчуження з 31,92% загальної кiлькостi голосуючих акцiй до 0%.

У зв’язку iз отриманням 12.11.2018 вiд депозитарiю реєстру власникiв IЦП емiтенту стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй товариства: пакет акцiй другої фiзичної особи зменшився шляхом прямого вiдчуження з 31,92% загальної кiлькостi голосуючих акцiй до 0%.

У зв’язку iз отриманням 12.11.2018 вiд депозитарiю реєстру власникiв IЦП емiтенту стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй товариства: пакет акцiй третьої фiзичної особи збiльшився шляхом прямого набуття з 36,14% до 99,99% загальної кiлькостi голосуючих акцiй.