Створення: 04.03.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 03/03/2016

Рiшенням наглядової ради вiд 03.03.2016:

  • звiльнена за власним бажанням директор Корiфадзе Марина Анзор’євна, володiє 0,02% акцiй, в статутному капiталi, перебувала на посадi з 10.10.2012. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
  • призначена з 04.03.2016 виконуючою обов’язки директора товариства за сумiсництвом Корiфадзе Марина Анзор’євна, володiє 0,02% акцiй в статутному капiталi. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.