Створення: 09.04.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 10/04/2015

Наказом директора вiд 10.04.2015 звiльнена в.о. головбуха Барабойник Ганна Iванiвна, володiє 0,17% акцiй, на посадi перебувала з 15.03.2013; посада головбуха вакантна.