Створення: 10.10.2012

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 10/10/2012

Рішенням наглядової ради АТ від 10.10.12 звiльнено: директор Мельник Олег Юрійович, володіє 0,12% акцій АТ, перебував на посаді з 14.09.06; голова РК Корiфадзе Марина Анзор’євна, володіє 0,023% акцій АТ, перебувала на посаді з 28.03.11. Тим же рішенням призначено на термін до переобрання: директор Корiфадзе Марина Анзор’євна, попередня посада: інженер з охорони праці; т.в.о. голови РК – член РК Липованчук Свiтлана Дмитрiєвна, володіє 0,023% акцій АТ, попередня посада: інженер. Особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор Корiфадзе Марина Анзор’євна