Створення: 13.11.2018

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 12/11/2018

Рiшенням наглядової ради вiд 12.11.2018 звiльнена за власним бажанням директор за сумiсництвом Корiфадзе Марина Анзор’євна, володiє 0,02% акцiй в статутному капiталi, перебувала на посадi з 04.03.2016. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.

Рiшенням наглядової ради вiд 12.11.2018 призначений з 13.11.2018 директор товариства за сумiсництвом Пархоменко Дмитро Миколайович, володiє 79,61% акцiй в статутному капiталi, попередня посада зварювальник МКП «Гарантiя».
Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.