Створення: 15.03.2013

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 15/03/2013

Наказом директора ПАТ від 15.03.13: звільнена головбух Агаєва Вікторія Галибівна, володiє 3210шт. акцій ПАТ, була на посаді з 12.03.10; призначена на невизначений термін в.о. головбуха Барабойник Ганна Іванівна, володiє 7297шт. акцій ПАТ, попередня посада: заступник головбуха. Особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор Корiфадзе Марина Анзор’євна.