Створення: 25.02.2012

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 16/04/2010

Найменування: Акціонерне товариство «Сигма»
Код за ЄДРПОУ: 14120788
Адреса: 73000, м.Херсон, вул. Белінського, б.15
т/ф 0552262184
Е-mail: inbox@sigma.kherson.ua

Рішенням зборів акціонерів від 16.04.10 звiльнено: члени Наглядової ради – Агаєва Вікторія Галибівна, володіє 0,07% акцій АТ, Малютіна Ольга Петрівна, володіє 0,04% акцій АТ, Пасько Володимир Григорович, володіє 0,11% акцій АТ; голова РК Юрчук Катерина Іванівна, володіє 0,03% акцій АТ; члени РК – Барабойник Ганна Іванівна, володіє 0,17% акцій АТ, Пархоменко Дмитро Миколайович, володіє 0,04% акцій АТ. Всі особи перебували на посадi з 01.09.06. Тим же рішенням призначено терміном на 3 роки: члени Наглядової ради – Семенчев Ігор Ігорович, володіє 10,83% акцій АТ, попередні посади: заст. директора АТ „Сигма”, Юрчук Катерина Іванівна, володіє 0,03% акцій АТ, попередні посади: зав.виробництвом АТ „Сигма”, Соломка Анатолій Володимирович, володіє 0,12% акцій АТ, попередні посади: робочий складу АТ „Сигма”; члени РК: Коріфадзе Марина Анзор’євна, володіє 0,02% акцій АТ, попередні посади: інж. з охорони праці АТ „Сигма”, Липованчук Світлана Дмитрівна, володіє 0,02% акцій АТ, попередні посади: нач. відділу оренди АТ „Сигма”, Мкртумов Артур Левонович, володіє 0,02% акцій АТ, попередні посади: нач. участку АТ „Сигма”. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначені особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор Мельник Олег Юрійович.