Створення: 16.11.2018

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 16/11/2018

16.11.2018 припинила свої повноваження за власним бажанням виконуюча обов’язки голови наглядової ради ПАТ «Сигма» Семенчева Iрина Миколаївна, акцiями не володiє, на посадi перебувала з 28.08.2013. Новий голова наглядової ради не обирався.

16.11.2018 припинила свої повноваження за власним бажанням член наглядової ради ПАТ «Сигма» Щасливець Свiтлана Михайлiвна, володiє 0,02% акцiй в статутному капiталi, на посадi перебувала з 28.08.2013. Новий член наглядової ради не обирався.

16.11.2018 припинила свої повноваження за власним бажанням голова ревiзiйної комiсiї ПАТ «Сигма» Липованчук Свiтлана Дмитрiвна, володiє 0,02% акцiй в статутному капiталi, на посадi перебувала з 28.08.2013. Новий голова ревiзiйної комiсiї не обирався.

16.11.2018 припинив свої повноваження за власним бажанням член ревiзiйної комiсiї ПАТ «Сигма» Розiн Роман Олександрович, володiє 0,02% акцiй в статутному капiталi, на посадi перебував з 28.08.2013. Новий член ревiзiйної комiсiї не обирався.