Створення: 29.08.2013

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 28/08/2013

Рішенням загальних зборів акціонерів від 28.08.13 звiльнено: члени наглядової ради (НР) Семенчев Ігор Ігоревич, володіє 25,42% акцій (вийшов зі складу НР в червні 2011р. за власним бажанням); Юрчук Катерина Іванівна, володіє 0,03% акцій; Тарасова Наталія Володимирівна, володіє 0,01% акцій; Соломка Анатолій Володимирович, володіє 0,12% акцій; члени ревкомісії (РК) Липованчук Світлана Дмитрівна, володіє 0,02% акцій; Мкртумов Артур Левонович, володіє 0,02% акцій. Всі особи перебували на посаді з 28.03.11.

Тим же рішенням призначені на термін 3 роки: члени НР Семенчева Ірина Миколаївна, володіє 25,42% акцій, попередня посада заст. директора; Щасливець Світлана Михайлівна, володіє 0,02% акцій, попередня посада нач. від. кадрів; голова РК Липованчук Світлана Дмитрівна, володіє 0,02% акцій, попередня посада нач. відділу оренди; член РК Розін Роман Олександрович, володіє 0,02% акцій, попередня посада головний механік.

Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначені особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор Корiфадзе Марина Анзор’євна.