Створення: 26.02.2018

Iнформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій, які мають право на участь у загальних зборах – 27/02/2018

Відповідно до ст.35 Закону України «Про акціонерні твариства» надаємо інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ «Сигма», які скликаються 27.02.2018р.

Станом на 21.02.2018р.:

  • загальна кількість акцій у випуску товариства – 4 373 320 шт.;
  • кількість голосуючих акцій – 1 258 746 шт.